Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Rondleiding op de tentoonstelling “Glas” in het Rijksmuseum van Oudheden
 
Nieuws van de Werkgroep Atelierbezoeken
 
20 oktober ALV: Landgoed Anningahof/ expositie Rietvelacademie
 
Opvolging gevraagd
 
Ledenpas VVMG
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

Rondleiding op de tentoonstelling “Glas” in het Rijksmuseum van Oudheden

Op zaterdag 31 augustus organiseren we voor onze leden een rondleiding in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
De tentoonstelling “Glas” (te zien t/m 1 september 2019) laat het mooiste glas zien uit de collectie van het museum, die bijzonder is vanwege de omvang, diversiteit en breedte van de collectie.In de tentoonstelling zult u glas kunnen bewonderen van door de eeuwen heen:
de vroegste glazen voorwerpen uit Egypte, Romeins glas, maar ook Merovingische

bekers, enkele vroeg-islamitische glazen en tevens een bijzondere moderne bijdrage door Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk van Atelier NL.
Onze leden zullen worden rondgeleid door Jill van der Sterren, projectleider en conservator van de tentoonstelling. De restauratoren Renske Dooijes, Alejandra Mamonde, Marianna Düring en Nikè Haverkamp zullen vertellen over het restauratieproject dat vooraf ging aan de tentoonstelling.
Aanmelden voor deze activiteit kan via info@modernglas.nl en is mogelijk tot en met 25 augustus

Werkgroep Atelierbezoeken
Het eerst volgende atelierbezoek vindt plaats op vrijdagmiddag 27 september, het betreft een bezoek aan ‘Van Tetterode Glass Studio’ in Amsterdam Noord, (vantetterode.nl). Caroline Prisse, de huidige directeur zal een rondleiding verzorgen en het een en ander vertellen over de glasprojecten.
U kunt zich opgeven door een E-mail te sturen aan: Renée Jansen-Schulz; rent@kpnplanet.nl of telefonisch +31 (0)228-527323.
Vermeld uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, welk bezoek het betreft en met hoeveel personen u komt. Na opgave volgt nader bericht.

20 oktober ALV: Landgoed Anningahof/ expositie Rietvelacademie
 
Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Rietveld Academie en onder andere de expositie van alumni van deze opleiding op het Landgoed Anningahof, organiseren wij onze Algemene Ledenvergadering en najaarsdag op zondagmiddag 20 oktober as. op deze mooie locatie bij Zwolle. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven door Marie de Bruyn over de expositie van de Rietveld Academie en door de gastheer Hib Andringa over het gelijknamige landgoed.
Aanmelden voor deze activiteit kan via info@modernglas.nl.

Stipendium VVMG 2019

In de bestuursvergadering van juni heeft het bestuur de ingediende aanvragen voor een stipendium VVMG besproken. Aan Martine Knoppert en Natalya Vladychko is een bedrag van € 500,- toegekend voor het volgen van respectievelijk de zomercursus 'Laminated and cut glass sculpture' en een basiscursus brander.

  We vernemen t.z.t. vanzelfsprekend graag van beide kunstenaars wat het resultaat is van het geleerde en het effect ervan op hun werk.

Opvolging gevraagd
 
Walter van de Vorst heeft de afgelopen 15 jaar vrijwillig voor onze vereniging de organisatie van beursactiviteiten, tentoonstellingen en exposities gedaan.
Walter heeft aangegeven hiermee eind 2019 te gaan stoppen.
Vanuit het bestuur de vraag: Wie van de leden wil het stokje van Walter overnemen?
De coördinatie van betreffende activiteiten vindt plaats in afstemming met het bestuur. Ook andere vrijwilligers zijn hierbij betrokken.
Belangstellenden kunnen zich melden via info@modernglas.nl

Ledenpas VVMG
 
Het bestuur heeft tijdens de ALV van april toegezegd over het nut en kostenaspect van de ledenpas VVMG een besluit te nemen.
De laatste jaren is er geen nieuwe, pas meer aangemaakt en verstrekt aan de leden. Het tonen van de pas gaf o.a. reductie op entree Nationaal Glas Museum Leerdam.
Op basis van de volgende overwegingen:
• Kosten van de aanmaak en het toesturen van een dergelijke ledenpas zijn hoog gezien hoeveelheid leden.
• Reductie wordt door leden ook al verkregen via de museumkaart en/of andere kaart die korting of vrijstelling geeft.
Heeft het bestuur geconcludeerd, dat de aanmaakkosten in verhouding tot het gebruik, te hoog zijn. Er wordt geen ledenpas aangemaakt en verstrekt aan alle leden.

Voor leden die niet in het bezit zijn van een andere kortingskaart, overleggen we met het Glasmuseum nog over een alternatief. Meldt u zich daarvoor bij het secretariaat: info@modernglas.nl


Ook in deze zomer zijn er nog diverse (buiten) exposities met glas. Een aantal zijn er vermeld op onze website kijk er gerust op.

Nico Mogendorff, voorzitter

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.