Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Uitnodiging Najaarsledendag 20-10
 
Agenda ledendag
 
Glas en keramiekbeurs
 
Expositie Glas Natuurlijk en meer
 
Een cadeautje (Cologne Fine Art)
 
Algemene oproep voor bestuursleden/vrijwillegers
 
Meer exposities
Rietveld 50 jaar
 
 
 
 
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

UITNODIGING NAJAARSLEDENDAG/ALV 20 oktober
 
De Algemene Ledenvergadering en najaarsledendag worden op 20 oktober a.s. gehouden op Landgoed Anningahof, Hessenweg 9, 8028PA Zwolle . Tijdens de middagbijeenkomst wordt een korte introductie over het landgoed gegeven en een toelichting op de lopende expositie i.v.m. 50 jaar Rietveld (zie hieronder).
Tijdens de vergadering komen onder meer aan de orde: de begroting 2020, vacatures en stand van zaken en mogelijk plannen 2020.
Hierbij ontvangt u informatie over de agenda en het begrotingsvoorstel voor 2020 voor de najaarsledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas.

Datum: zondag 20 oktober
Aanvang vergadering – 13:30 uur.
Inloop vanaf 13.00 uur.

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering kunt u hier downloaden (klik hier)
Vaststelling agenda
Verslag voorjaarsvergadering 7 april 2019 (Klik hier voor het verslag van de ledendag) Of kijk op onze site onder actueel , inclusief foto's.

Mededelingen
- Bernadine de Neeveprijs
Stand van zaken
- Vacature penningmeester
- Vacature coördinator exposities/tentoonstellingen
- Vacature ledenadministratie
- Website
Benoeming kascommissie
Begroting 2020 Klik hier voor de begroting
Bestuursvoorstel vervolg Object voor leden
(a.d.h.v. presentatie tijdens de vergadering)
Rondvraag
Na een korte pauze:
Korte presentatie over de Anningahof door de heer Hib Anninga.
Presentatie over 50 jaar Rietveld Academie en de expositie op de Anningahof door mevrouw Marie de Bruyn.
Het programma sluit rond 16.00 uur. Gelegenheid de expositie 50 jaar Rietveld op het landgoed te bekijken.
De conceptbegroting voor 2020 kunt u hier downloaden.

Wij hopen op een grote opkomst en verwelkomen U graag!
Opgave voor de ledendag graag uiterlijk maandag 14 oktober via info@modernglas.nl

Indruk van de Anningahof te Zwolle

Glaskunstbeurs 2019
Ook dit jaar is de VVMG met een stand vertegenwoordigd op de glaskunstbeurs.
1, 2 en 3 november in Leerdam.

Dit is de dertigste editie van de beurs.
We feliciteren de heer Harm Wolthuis en zijn team van harte met het behalen van deze mijlpaal.
Ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum sponsort uw vereniging de nevenactiviteit in de Glasblazerij tijdens de beursdagen.
Tijdens de drie beursdagen is een zestal talentvolle afstuderenden/afgestudeerden van designacademies in België en Nederland uitgenodigd om onder ervaren en deskundige begeleiding kunst te ontwerpen met het materiaal glas.
We zijn nieuwsgierig naar de resultaten van deze "branchevreemde" ontwerpers/kunstenaars.
U kunt als lid van de vereniging tijdens de beursdagen de Glasblazerij gratis bezoeken.
In de stand op de glas en keramiekbeurs worden enkele objecten voor de leden tentoongesteld. We hopen u te ontmoeten en uiteraard ook weer nieuwe leden in te schrijven.
Nadere informatie vindt u op de website, klik hier.


  Expositie Glas natuurlijk En meer
Kasteel de Cannenburgh, Vaassen
3 nov. - 17 nov.
Dit jaar zullen de deelnemers bestaan uit 18 kunstenaars (inclusief twee koppels) die glas combineren met andere materialen, zoals hout, keramiek, metaal en textiel.


  Er zijn nog kaarten beschikbaar!
EEN CADEAUTJE VOOR ONZE LEDEN:
VERLOTING ENTREEKAARTEN COLOGNE FINE ART & DESIGN

(21 t/m 24 NOVEMBER 2019)
Cologne Fine Art & Design is de beurs voor kunst, oude kunst, antiek, toegepaste kunst en design, die voor de 50e keer plaatsvindt van 21 t/m 24 november 2019 in Keulen (www.colognefineart.com).
De 50e editie van de beurs brengt een special Bauhaus-presentatie.
Met dank aan Art Content mogen wij een selectie entreekaarten verloten onder onze leden.
Kans maken? Stuur een e-mail naar onze secretaris via info@modernglas.nl

Algemene oproep
Als bestuur zijn we op zoek naar meerdere leden die willen helpen om de vereniging actief te ondersteunen. Zowel als bestuurslid als voor andere activiteiten. Taken kunnen onderling eventueel opnieuw geordend worden. Wij hopen enkele leden te ontmoeten die het leuk vinden om zich in te zetten en de promotie van het moderne glas te ondersteunen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken met een mailtje aan info@modernglas.nl

Vacature: penningmeester
Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden.
Onze huidige penningmeester, Sue Schiepers, heeft besloten haar plaats in het bestuur beschikbaar te stellen. Ze heeft de afgelopen maanden andere keuzes gemaakt t.a.v. haar verdere loopbaan, waardoor een combinatie met de rol als bestuurder niet meer mogelijk is. We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De penningmeester heeft binnen het bestuur een statutaire rol. Hij/zij draagt samen met andere (vrijwillige) bestuursleden financiële verantwoordelijkheid voor de vereniging. We zoeken iemand die:
• Betrokken is/wil zijn bij het werk van de vereniging
• Affiniteit heeft met financiën en zo mogelijk fondsenwerving
• Is in staat de financiële cijfers in hun context te zien
• Zorgvuldig en nauwkeurig kan werken
• Functioneert als financieel geweten van het verenigingsbestuur
• Bij voorkeur ervaring heeft met de gebruikelijke penningmeestertaken
• Een teamplayer is
• Beschikbaar is voor 1-2 uur per week, flexibel inzetbaar.

Nog vragen/nadere informatie nodig: neem contact op met de voorzitter of secretaris.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken met een mailtje aan info@modernglas.nl

Vacature Coördinator beurzen en exposities
Walter van de Vorst heeft de afgelopen 25 jaar vrijwillig voor onze vereniging de organisatie van beursactiviteiten, tentoonstellingen en exposities gedaan.
Walter heeft aangegeven hiermee eind 2019 te gaan stoppen.
Wie van de leden wil het stokje van Walter overnemen?

Enige informatie over de taken en tijdsbelasting:
De coördinator benadert leden die zich beschikbaar hebben gesteld om te helpen bij activiteiten, bijv. Glaskunstbeurs, Glasrijk Tubbergen, de Cannenberg, Vaassen, e.d.
Daarvoor maakt hij/zij een planning voor de dagen waarop de vereniging acte de présence geeft, zodat vrijwilligers voorkeur kunnen aangeven voor dag en tijdsblok.
Hij/zij stemt met bestuur af over hetgeen op de beurs, expositie aan middelen gebruikt kan worden (banner, flyers, aanmeldformulieren, tarieven, e.d.). Dit is vooral een bestuurlijke aangelegenheid.
Hij/zij zorgt voor inrichting stand en aan het einde ook voor de afbouw. Een aantal spullen ligt in de opslag. Dit is iets dat de coördinator zelf kan doen of natuurlijk ook kan delegeren. Kwestie van afspraken maken.
Na afloop zorgt de coördinator (in overleg met het bestuur) voor een bedankmail aan de vrijwilligers.
Tijdsbelasting: In de aanloop naar een beurs een 6 – 8 uren voor mailwisseling, informatieverstrekking, rooster maken, vrijwilligers informeren, afstemming met bestuur. Op jaarbasis gaat het gemiddeld om 3 activiteiten. Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden van de vrijwilligers.
Verder wordt tijdens en na de beurs/expositie nog enige tijd gevergd .

De coördinatie van betreffende activiteiten vindt plaats in afstemming met het bestuur. Ook andere vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Belangstellenden kunnen zich melden via info@modernglas.nl

Vacature Beheerder ledenbestand
Het bestuur van VVMG is op zoek naar een nieuwe beheerder ledenbestand. Renée JansenSchulz neemt deze taak inmiddels meer dan 20 jaar op zich en draagt e.e.a. graag over. Degene die we zoeken is in het bezit van een pc. (Bij voorkeur geen Mac). Het ledenbestand draait in het programma Access (Microsoft).
Het ledenbestand is essentieel voor de vereniging, het is nodig voor het up-to-date houden van het ledenbestand, de inning lidmaatschapsgelden en het versturen van GLAS en de Nieuwsbrief.
We zoeken iemand die:
• secuur is met het invoeren van gegevens, tijdig de verzender voorziet van de juiste informatie voor het verzenden van GLAS.
• als ledenbestand beheerder heb je contact met de leden, het secretariaat, de penningmeester, de redacteur van GLAS, de webmaster en de verzender
van GLAS.
• als ledenbestand beheerder zorg je voor naleving van de wet bescherming persoonsgegevens (AVG), volgens het beleid van de vereniging.
Belangstellenden kunnen zich melden via info@modernglas.nl

Meer exposities tgv Rietveld 50 jaar; Bovenstaand: Museum Jan vd Togt, t.m. 13-10, Onderstaand: Glasmuseum Coesveld-Lette, t.m. 27-10 en in het Nationaal Glasmuseum Leerdam van 12-10 t.m. 12-11.
 
Voor meer exposities zie ons magazine Glas of op onze site de agenda
 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.