Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Stipendium VVMG aanvragen
 
Atelierbezoeken:
- Glasopleiding Academie Berchem en IKA
- Rondleiding op de tentoonstelling “Glas”
 
50 Jaar Rietveld Glasafdeling
 
Lapi Boli Project van Krista Israel
 
Verslag voorjaarsledendag
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

Stipendium VVMG aanvragen tot 31 mei as.
De Vereniging heeft de mogelijkheid jaarlijks een financiële ondersteuning toe te kennen aan getalenteerde glaskunstenaars.
Kunstenaarsleden die met glas als hoofdmateriaal werken en in aanmerking willen komen voor het stipendium, kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
Aanvragen dienen voor 31 mei as. binnen te zijn bij het secretariaat van het bestuur.
Richtlijnen voor de aanvragen en de criteria voor toekenning van een stipendium zijn te vinden op de website van de Vereniging onder 'Over ons' of klik hier >

Atelierbezoeken:
Bezoek Glasopleiding Academie Berchem en IKA - Mechelen 15 Juni as.
Op 15 juni as. is een bezoek georganiseerd aan de afstudeertentoonstelling van de glasopleiding van de Academie Berchem (nabij Antwerpen). Het werk van 12 eindexamenstudenten is daar te zien in een apart samengestelde tentoonstelling. Tijdens ons bezoek zal de docent van de afdeling glas Christine Vanoppen ons begeleiden en zullen de studenten aanwezig zijn. Het bezoek zal vroeg in de middag plaatsvinden, aanvang 12:30 uur. Daarna is er nog de mogelijkheid is om naar de eindejaarstentoonstelling van de andere studierichtingen van de academie te gaan of door te reizen naar Mechelen (±30 minuten) om aldaar de tentoonstelling van de glasopleiding IKA te bekijken. Aanmelding voor deze activiteit kan via rent@kpnplanet.nl of telefonisch +31 (0)228-527323, of een kaartje te sturen naar Renée Jansen-Schulz, Anjerstraat 38, 1616 XG Hoogkarspel. Vermeld uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,  
Glasopleiding Academie Berchem
emailadres, welk bezoek het betreft en met hoeveel personen u komt. Na opgave volgt nader bericht.

Rondleiding op de tentoonstelling “Glas” in het Rijksmuseum van Oudheden.
Op zaterdag 31 augustus organiseren we voor onze leden een rondleiding in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De tentoonstelling “Glas” (te zien van 2 mei t/m 1 september 2019) laat het mooiste glas zien uit de collectie van het museum, die bijzonder is vanwege de omvang, diversiteit en breedte van de collectie. In de tentoonstelling zult u glas kunnen bewonderen van door de eeuwen heen: de vroegste glazen voorwerpen uit Egypte, Romeins glas, maar ook Merovingische bekers,  
enkele vroeg-islamitische glazen en tevens een bijzondere moderne bijdrage door Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk van Atelier NL.
Onze leden zullen worden rondgeleid door Jill van der Sterren, projectleider en conservator van de tentoonstelling. Vooraf aan de rondleiding zal een inleiding worden gegeven door de restauratoren van het museum. Zij zullen vertellen over het restauratieproject dat vooraf ging aan de tentoonstelling.
Aanmelding voor deze activiteit kan nu al via info@modernglas.nl.

50 jaar Rietveld Glas Afdeling
De afdeling Glas van de Gerrit Rietveld Academie is 50 jaar geworden en zal dit vieren met tal van tentoonstellingen, workshops, residenties, lezingen, demonstraties en
24 en 25 Mei symposia.
19 Mei gaat de eerste expositie open bij de Anningahof in Zwolle.
Dit is een beeldentuin waar naast de Rietveld exposanten ook veel andere exposanten zijn.
 
Eind oktober van dit jaar zijn we van plan om onze najaarsvergadering hier te organiseren. Zodoende kunt u het mooie beeldenpark in combinatie met de expositie van Rietveld alumni bezoeken.
Nadere info: Anningahof
25 Mei wordt de 2de expositie geopend in Amsterdam, State of Transparency, Looiersgracht 60. Meer info: 50 Years Rietveld Glass

Lapi Boli Project van Krista Israel geselecteerd voor New Glass Now
In september 2017 werd Lapi Boli bedacht door Krista Israel tijdens haar artist-residency in de porselein erfgoedstad Jingdezhen in China. Het is de techniek om pâte de verre op het pottenbakkerschijf te draaien. Lapi is het Chinese woord voor de keramische draaitechniek, Boli is glas. Lapi Boli Project herinnert er aan dat zelfs de oudste technologieën, pâte de verre, baanbrekende verschuivingen in gewoonten kunnen genereren  
en vooringenomen opvattingen over processen kunnen veranderen.
New Glass Now – 10 mei , 2019 – 5 januari, 2020 – Corning Museum of Glass – 1 Museum Way Corning, NY, United States of America

Verslag voorjaarsledendag
Het verslag van onze Voorjaarsledendag in het Groninger Museum kunt U op onze site vinden onder 'Nieuws' of klik hier op de link>

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.