Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Najaarsledendag en ALV
 
Objecten voor leden 2018
 
Begroting 2019
 
Nieuwe bestuursleden
 
Vrijwilligers gevraagd voor op de Glaskunstbeurs
 
Werven leden door leden
 
Nieuw Atelierbezoek
 
Herinnering
 
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

NAJAARSLEDENDAG/ALV 18 NOVEMBER
 
De Najaarsledendag en Algemene Ledenvergadering worden op 18 november a.s. gehouden in het Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50 in Amstelveen. Tijdens deze middagbijeenkomst zullen de drie kunstenaars van de leden objecten hun werk toelichten (zie hieronder, Glas nr.3 en onze website ).
Tijdens de vergadering komen onder meer aan de orde: de begroting 2019, het voorstellen van drie nieuwe bestuursleden, het wisselen van het voorzitterschap en voorstel c.q. aankondiging van de nieuwe penningmeester per april 2019.
Aanvang vergadering 14.00 uur.
 
OBJECTEN VOOR LEDEN 2018
 
De 'objecten voor leden' zijn van de drie geselecteerde kunstenaars: José van Donselaar, Marjan Smit en Sylvie Vandenhoucke. De drie objecten zijn vanaf vrijdag 2 november t/m zondag 4 november a.s. te zien en ook te bestellen tijdens de Glas- en Keramiekbeurs in Cultureel Centrum HET DAK, Tiendweg 9, 4142 EG Leerdam.
Daarna zullen de objecten nogmaals te zien en te bestellen zijn tijdens de algemene ledenvergadering op 18 november in het Museum Jan van der Togt in Amstelveen.
De kunstenaars zullen dan aanwezig zijn en het e.e.a. vertellen over hun werk.
Meer informatie over de objecten en het bestelformulier is te vinden op onze website.
Bent u niet in de gelegenheid om de beurs of de ledendag te bezoeken?
Uiteraard bestaat de mogelijkheid ook om deze objecten (1 of meerdere) direct te bestellen via onze website.

BEGROTING 2019
 
De begroting voor 2019 zal uiterlijk een week voorafgaande aan de ALV op de website van onze vereniging gepubliceerd worden.

INTRODUCTIE NIEUWE BESTUURSLEDEN
 
Maria Niessen
Op deze wijze stel ik mij graag aan u voor als toekomstig bestuurslid: mijn naam is Maria Niessen. In de jaren tachtig ben ik in Tilburg opgeleid tot beeldend kunstenaar. Dat was een minder gunstige tijd om als kunstenaars in eigen levensonderhoud te voorzien. In 2015, na ruim 30 jaar mijn creativiteit ingezet te hebben als consultand bij diverse internationale bedrijven ben ik weer terug bij de beeldende kunst. Om mijn kennis en vaardigheden uit te breiden ben ik in 2015 gestart met de deeltijdopleiding voor glaskunst bij het IKA in Mechelen. Mijn interesse in de glaskunst is sinds de start van mijn opleiding alleen nog maar gegroeid. De Vereniging helpt me daarbij. Graag wil ik daar dan ook wat voor terug doen en een bijdrage leveren door toe te treden tot het bestuur.
Sue Schieppers
Ik ben Sue Schiepers, kunsthistorica en al jaren geleden gebeten door de microbe glas. Niet om als kunstenaar mee aan de slag te gaan, maar om de ontwikkelingen en kunstenaars te volgen. Glas is zo’n mooie materie. Spijtig genoeg onbekend bij het grote (kunst)publiek.Om hier wat aan te doen, ben ik twee jaar geleden mijn eigen galerie begonnen in Hasselt, (B).
Vanuit mijn fascinatie voor glas en vanwege de mogelijkheid die ik via de vereniging krijg om meerdere mensen voor het (hedendaagse) glas te winnen ben ik ingegaan op de oproep om bestuurderslid te worden van onze vereniging.
Ria van der Rijt
Ria van der Rijt is het meest recent toegetreden nieuwe bestuurslid. Omdat Ria sinds kort bij de VVMG betrokken is, zal zij zich tijdens de ALV voorstellen.

VRIJWILLIGERS BEURSSTAND GLAS KUNST BEURS GEVRAAGD
 

Lijkt het U leuk om bezoekers van de Glas- en Keramiekbeurs iets te vertellen over onze vereniging en wilt U gelijk zelf de beurs bezoeken: Voor de bezetting van de beursstand tijdens de Glas- en Keramiekbeurs op vrijdag 2 november t /m zondag 4 november a.s. in Cultureel Centrum HET DAK te Leerdam worden nog vrijwilligers gezocht. Dat geldt vooral voor zaterdag 3 november.
U kunt zich aanmelden bij Walter van de Vorst: wahevors@xs4all.nl
Uw 'dienst' omvat slechts 2 uur.


WERVEN LEDEN DOOR LEDEN  
   
Onder het motto ‘Leden werven nieuwe leden’ doen wij een oproep aan onze leden om nieuwe leden te werven. Kent u mensen die interesse in glaskunst hebben of die uw glas collectie interessant vinden?
Meld geïnteresseerden bij het secretariaat aan, of vul het aanmeldformulier in op onze site. Ook tijdens de Glas- en Keramiekbeurs kunnen nieuwe leden zich aanmelden

De voor 2019 nieuw aangemelde leden profiteren direct van de voordelen van het lidmaatschap en ontvangen magazine Glas nr. 4 van dit jaar gratis.
Uiteraard kunnen zij dan ook een van de objecten voor leden 2018 bestellen!
 

NIEUW ATELIERBEZOEK
 
Atelierbezoek Maria Niessen

U wordt van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan het atelier van Maria Niessen te Haarlem op 10 november 2018.

  Na ruim 30 jaar in het bedrijfsleven, keerde Maria Niessen terug naar de beeldende kunst. Haar werk is minimalistisch en gaat terug tot de essentie van vorm en materiaal. Ze werkte al in steen, metaal en klei. Sinds dat zij haar opleiding voor glaskunst bij het Instituut voor Kunst en Ambacht in Mechelen in 2015 begon, is Niessen ook het materiaal glas gaan ontdekken. De transparantie en reflectie van het materiaal staan in haar werk centraal. Haar Glas & Keramiek Atelier Haarlem bevindt zich in het ateliercomplex ‘Het Hoofdkantoor’ te Haarlem, waar zij met 34 andere kunstenaars is gehuisvest.  
Opgeven voor dit Atelierbezoek kan door een e-mail te versturen naar Renée Jansen-Schulz: rent@kpnplanet.nl
Vermeld uw naam, telefoonnummer, emailadres, en met hoeveel personen u komt.
Na opgave volgt nader bericht.
Mocht e-mailen niet mogelijk zijn dan kunt u ook een kaartje sturen aan Renée Jansen-Schulz, Anjerstraat 38, 1616 XG Hoogkarspel of telefonisch via +31 (0)228-527323.

Herinnering
 
Op de ledenvergadering van november 2016 is besloten om de contributie bijdragen te gaan verhogen, nadat deze jarenlang op hetzelfde niveau zijn gebleven. De verhoging hebben we kunnen beperken tot 5 euro voor de meeste leden.
De nieuwe tarieven gaan in per 2019 en vindt u op onze website, onder het kopje aanmelden.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.