Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
ALV in Groninger Museum
 
Nieuwe leden werven
 
Atelierbezoek
Jacky Geurts
 
 
 
 
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

ZONDAG 7 APRIL - Met de vereniging naar de tentoonstelling van Dale Chihuly in Groningen.
 
Komt U ook?
U kunt zich nog opgeven t./m. 31 maart as. per mail: info@modernglas.nl

Zondagmiddag 7 april as. zal de Voorjaarsledendag en Algemene Ledenvergadering in de Job Lounge van het Groninger Museum worden gehouden.

Na de ALV zal de curator van het Groninger Museum de uitgebreide expositie van de wereldberoemde glaskunstenaar Dale Chihuly inleiden.

Van 13 tot 13.30 uur is de inloop en wordt u ontvangen met koffie en gebak.
13.30 uur starten we met de Algemene Leden Vergadering .
Tijdens de ledenvergadering komen o.a. aan de orde: de jaarrekening 2018, het jaarverslag 2018 en het conform schema af- en aantreden van de oude resp. nieuwe penningmeester.
Voor de vergaderstukken verwijzen we u naar de website.
Circa 14.30 uur zal de curator van het Groninger Museum een inleiding verzorgen over de expositie van Dale Chihully.
Omstreeks 15.30 uur is het einde van de bijeenkomst gepland.

NB. Als u in het bezit bent van een Museumkaart of vereniging Rembrandt, dan verzoeken wij u daarvan gebruik te maken.

Hieronder ontvangt u de Agenda van de Algemene Ledenvergadering 7 april 2019:

1. Opening
2. Verslag najaarsledenvergadering 18 november 2018, klik hier voor het verslag
3. Mededelingen
4. Jaarrekening 2018, voor de verslagen zie pagina 'over ons' - klik hier. Staan onder kopje bestuur
5a. Verslag Kascommissie
5b. Verlenen van decharge aan bestuur
6. Jaarverslag 2018, klik hier voor het jaarverslag
7. Verkiezing Penningmeester
Sue Schiepers is bereid Gerard van Dijk op te volgen als penningmeester van onze vereniging.
Sue is in de najaarsvergadering 2018 al toegetreden als bestuurslid
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Inleiding over Dale Chihuly door curator Groninger Museum
11. Sluiting.

Nieuwe leden werven
Onze vereniging kan nog steeds nieuwe leden gebruiken.
Naast de leden die anderen enthousiast maken voor het lidmaatschap van onze vereniging is het belangrijk om op meerdere plaatsen aanwezig te zijn.
Hiervoor doen we een beroep op onze leden om flyers neer te leggen op plaatsen waar potentiële leden komen. Musea, galeries kunstenaars initiatieven etc.
Wilt u ons helpen? Bestel dan via rinus@rinodesign.nl flyers en zo worden we een grotere vereniging .

Atelierbezoek
Atelier bezoek zaterdag 6 april bij Jacky Geurts in Beugen (NB). Opgeven voor dit Atelierbezoek kan door een e-mail te versturen aan Renée Jansen-Schulz: rent@kpnplanet.nl.
Vermeld uw naam, telefoonnummer, emailadres, en met hoeveel personen u komt. Na opgave volgt nader bericht.
 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.