Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Najaarsledendag
 
Ledenobjecten
 
Begroting 2019
 
 
 
 
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

NAJAARSLEDENDAG/ALV 18 NOVEMBER
De Najaarsledendag en Algemene Ledenvergadering worden op 18 november a.s. gehouden in het Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50 in Amstelveen. Tijdens deze middagbijeenkomst zullen de drie kunstenaars van de leden objecten hun werk toelichten (zie hieronder.).
Tijdens de vergadering komen onder meer aan de orde: de begroting 2019, het kiezen en voorstellen van drie nieuwe bestuursleden, het wisselen van het voorzitterschap, en aankondiging van de nieuwe penningmeester per april 2019.

Hierbij ontvangt u de agenda en het begrotingsvoorstel voor 2019 voor de najaarsledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas
Datum: zondag 18 november
Aanvang vergadering – 14:00 uur

Locatie: Museum Jan van der Togt. Dorpsstraat 50. 1182 JE Amstelveen

  • Opening/mededelingen
  • Verslag voorjaarsledenvergadering 22 april
  • Stand van zaken, voorstellen nieuwe bestuursleden (Sue Schiepers, Ria van der Rijt en Maria Niessen)
  • Begroting 2019
  • Benoeming kascommissie
  • Overdracht
  • Rondvraag
  • Pauze
  •  Lezing door de kunstenaars van de objecten voor leden
  • Sylvie Vandenhoucke, Marjan Smit en José van Donselaar

 

Objecten voor leden zullen gepresenteerd worden en kunnen besteld worden tijdens deze ledendag.


De begroting voor 2019 kunt u hier downloaden en staat ook op onze website op de pagina 'over ons', klik hier
 
Wij hopen op een grote opkomst en verwelkomen U graag!

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.