Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
AVG
 
Stipendium
 
Glaskunstbeurs
 
Objecten leden 2018
 
Werkgroep Atelier Bezoeken
 
Ledenobject Laura Heyworth
 
Instagram
 
Van de penningmeester
 
Oproep secretariaat
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

AVG
Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving veranderd en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. De Vereniging van Vrienden van Modern Glas is er ook klaar voor. We hebben ons beleid hierop aangepast. Onze Privacyverklaring vindt u o.a. op onze website. Daar kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

U heeft zich in het verleden aangemeld als lid of op ander wijze aangemeld voor de nieuwsbrief van de VVMG. Vanaf nu hebben wij uw specifieke toestemming nodig om u met de nieuwsbrief op de hoogte te houden over de vereniging. Omdat u voor de toezending van onze nieuwsbrief eerder expliciet toestemming hebt verleend hoeft u niets te doen om onze nieuwsbrief per e-mails te blijven ontvangen. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Onderaan elke nieuwsbrief staat een mogelijkheid om uw e-mailadres te verwijderen of te wijzigen.

Stipendium
Het stipendium voor 2018 is toegekend aan Krista Israel.
Krista verzorgt een publicatie en zal een lezing geven over haar onderzoek in een ledenvergadering van de vereniging. Hieronder haar reactie:
Hierbij wil ik het bestuur speciaal bedanken voor de toekenning van het Stipendium 2018. Het was een risico van mijn zijde om de aanvraag te doen ter ondersteuning van een onderzoek, maar tegelijkertijd besefte ik ook dat het project nieuwe mogelijkheden kan brengen voor de toekomst en er heel veel kennis opgedaan zal worden. Ik ben verheugd dat VVMG mijn aanvraag voor ondersteuning heeft toegekend.
Ik heb het Stipendium 2018 aangevraagd voor mijn onderzoek naar de Lapi Boli techniek. Lapi Boli is de techniek voor het vormen van pâte de verre met de keramische draaitechniek. Het opent een innovatieve manier voor het bewerken van glas.
In 2017 was ik uitgenodigd voor een residency in Jingdezhen, China. Jingdezhen is de porselein hoofdstad van de wereld. Voor deze gelegenheid had ik gekozen om te werken met pâte de verre. De invloed van mijn omgeving leide mij naar het idee om de pâte de verre op het wiel te gaan draaien. In JAEA Ceramic Art Centre, waar onze glasstudio was gevestigd, ontwikkelde ik in samenwerking met de locale keramist Hao Ran Zhu en glaskunstenaar Ayako Tani deze techniek.
Lapi is het Chinese woord voor de keramische draaitechniek; Boli is glas.
Voor mij als kunstenaar betekend dat ik met het uitvoeren van dit onderzoek mij ver uit mijn comfortzone zal begeven en het zal een stijle learning-curve zijn. Ik zal het materiaal glas vanuit een heel ander perspectief gaan leren kennen en benaderen – geschiedenis bestuderen, glastechnologie, glasrecepten samenstellen, zelf glas maken, ontwikkelen van een techniek en het documenteren van het proces, een onderzoek leiden en samenwerking met een team.
Het team bestaat uit: dr Ayako Tani (UK/JP) – glaskunstenaar/researcher; Hans de Kruijk (NL) – glastechnoloog (45 jaar werkzaam geweest bij Royal Leerdam); Hao Ran Zhu (CHN) – keramist; Wilma Hornsveld (NL) – keramist.
Lapi Boli werd eerder dit jaar geselecteerd voor publicatie in New Glass Review 39 van Corning Glass Museum (USA).

Glaskunstbeurs 2018
Ook dit jaar is de VVMG vertegenwoordigd op de glaskunstbeurs
3, 4 en 5 november in Leerdam. Hier worden de objecten voor de leden tentoongesteld en hopen we U te ontmoeten en uiteraard ook weer nieuwe leden in te schrijven.
Nadere informatie volgt in Glas nr 3
 

Objecten voor de leden 2018
Dit jaar zijn er drie objecten voor de leden gemaakt. Dat geeft voor onze leden meer keuze mogelijkheden, ook wat betreft prijsklasse.
In het komende nummer van Glas zal aandacht besteed worden aan de objecten, de ontwerpers/makers en de wijze van bestellen. Om u alvast een indruk te geven het object van Marjan Smit gaat € 450 kosten, het object van José van Donselaar € 275 en dat van Sylvie Vandenhoucke € 495.
Trudy Link

Werkgroep Atelier bezoeken
We zoeken uitbreiding van de werkgroep ‘Atelierbezoek’. Aanmelden bij:
Renée Jansen-Schultz of bij Maria Niessen

Leden Object Laura Heyworth terug van weggeweest
Inmiddels is gebleken dat het eerder zoekgeraakte glasobject 1999 van Laura Heyworth weer is gevonden in het Nationaal Glasmuseum.
Het door de vereniging aangekochte exemplaar op een veiling is daarom beschikbaar voor verkoop. De prijs is € 200.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Trudy Link mail: bali100@xs4all.nl

Instagram
Sinds kort is VVMG ook actief op Instagram! Volgt u ons al?
Via het lnstagram account "vriendenvanmodernglas" houden we u op de hoogte van al het nieuws rondom de vereniging, evenementen, het tijdschrift Glas en overige nieuwtjes in de glaskunst-wereld.

Van de penningmeester
De vereniging heeft in verband met stijgende kosten en teruglopend leden aantal moeten besluiten de contributie van de leden te verhogen. Deze gaan in per 1 januari 2019. De toeslagen worden niet veranderd. Hierbij een overzicht van de tarieven:
-de jaarlijkse contributie voor leden bedraagt 60 euro
-de jaarlijkse contributie voor bedrijven en instellingen bedraagt 120 euro
-de jaarlijkse contributie voor studenten bedraagt 30 euro (maximaal 3 jaar)
-de toeslag voor de status “beschermer van het Nationaal Glas Museum” blijft 45 euro
-de toeslag voor verzending in europa van ons blad “GLAS” buiten Nederland en België blijft 20 euro
-de toeslag voor verzending van ons blad “GLAS” buiten Europa blijft 45 euro
-de kosten van losse nummers van ons blad “GLAS” bedragen voor leden 7,50 euro en voor niet-leden 15 euro

Ultieme oproep: Wie wil ons secretariaat bemensen

Op korte termijn zoeken we een secretaris die ons secretariaat wil bemensen en als contact persoon wil en kan fungeren tussen de leden en het bestuur. Een dinamische functie bij een dinamische vereniging die voor een groot deel met eigen initiatieven, en ondersteuning van uit de vereniging, ingevuld kan worden!
Meld je aan bij onze voorzitter, je wordt met open armen ontvangen door
Han de Kluijver

Direct mailen: h.dekluijver@planet.nl


Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.