Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Agenda ledendag
 
Lezing Frank van den Ham
 
Bezoek expositie
Frank & Friends
 
 
 
 
 
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

De Najaars-ledendag in Kasteel de Cannenburch ( ’t Koetshuis) te Vaassen
Zondag 19 november 2017, 12.00 uur zaal open en inloop. 12:30 uur Start vergadering.
 
Agenda ledendag:
 
- Welkom door Han de Kluijver, Voorzitter A.I.
- Samenstelling bestuur, afscheid Voorzitter Harry Timmerman + overzicht termijnen overige bestuursleden
- Agenda en notulen vorige vergadering
- Verkiezing en voorstellen van Marcel Brouwer als nieuw bestuurslid
- Oproep voor nieuwe bestuursleden
- Financieel verslag/begroting + oproep leden kascommissie
- Fjoezzz, restyling, zie voorstellen
- Bernardine de Neeveprijs, stand van zaken
- Het Drinkglas, terugblik
- De toekomst van de vereniging
- Hoe gaan we om en door met het Ledenobject

Na afloop van de vergadering, en vooraf gaand aan het bezoek aan de expositie
'Frank & Friends' krijgen we een presentatie/voordracht van Frank van den Ham
Frank is dit jaar 65 jaar geworden en 35 jaar werkzaam als kunstenaar. Ter gelegenheid hiervan wordt in Casteel de Cannenburch een overzichts expositie gehouden van 65 objecten en 35 jaar kunstenaarschap. Tevens heeft hij een 4 – tal kunstenaars uitgenodigd, waar hij zich verwant mee voelt, die gezamenlijk 35 objecten tentoonstellen. De deelnemende kunstenaars zijn:
Mieke Groot, Richard Meitner, Richard Price en Angèle Etoundi Essamba.

Wij verzoeken u om zich, als u komt, even per mail aan te melden. (U kunt hier klikken) Zorgen wij dat er voldoende stoelen klaar staan en de toegangskaarten voor de expositie klaar liggen.
Per lid zijn er 2 toegangskaarten beschikbaar. Indien U uw lidmaatschapskaart meeneemt gaat dit het snelst (van 2016 is nog geldig). Mocht u die vergeten of nog niet hebben ontvangen kunt U zich bij de penningmeester melden en krijgt dan alsnog de kaartjes.
Tijdens de ledendag zijn er per lid 2 consumpties beschikbaar.
De overige ledendag-bezoekers betalen € 5,00 (i.p.v. € 12,50).

Indien U deze dag niet in de gelegenheid bent is er uiteraard ook de mogelijkheid om de expositie te bezoeken. Museumjaarkaart, Vereniging Rembrandt en donateurs van Stichting Gelders Landschap hebben korting op de toegangs prijs.

Locatie: Kasteel Cannenburch - ’t Koetshuis,
Maarten van Rossumplein 4, 8171 EB  Vaassen.

Actieve leden gezocht
Zoals reeds eerder aangekondigd; komend jaar treden een aantal bestuursleden af. Wij zijn dan ook op zoek naar een aantal leden die willen helpen om de vereniging actief te ondersteunen. Zowel bestuursleden als voor de ledenadministratie. Taken kunnen onderling eventueel opnieuw geordend worden. Wij hopen enkele leden te ontmoeten die het leuk vinden om zich in te zetten en de promotie van het moderne glas te ondersteunen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken met een mailtje aan de secretaris of aan de voorzitter a.i.

Verkiezing nieuw bestuurslid: Marcel Brouwer
In het dagelijks leven behoren tot zijn werkzaamheden: het geven van adviezen aan collectioneurs, het geven van cursussen aan kringloopbedrijven, publiceren over het vakgebied en deelname aan keuringscommissies voor de Artfair ’s-Hertogenbosch, Artantique in Utrecht, de Nationale Art Deco Beurs in Den Haag en de Glaskunstbeurs in Leerdam. Marcel Brouwer werd in de glasstad geboren en kwam voor het eerst in aanraking met kunstenaarsontwerpen van de glasfabriek.
Dit vormt de basis van zijn expertise.

Nieuwe vormgeving voor Fjoezzz/Glas
Na 14 jaar Fjoezzzz is de tijd rijp om de look & feel van ons magazine Fjoezzz aan te passen en het daarmee een nieuwe, frisse, eigentijdse uitstraling te geven. We hebben aan Manifesta (het bureau dat voor de vormgeving zorg draagt) gevraagd om een voorstel te doen voor een nieuw ontwerp. Gekozen is voor een rustige, strakke opmaak met een heldere, lichte typografie, waardoor het beeldmateriaal nog beter tot zijn recht kan komen. Dit wordt ondersteund door zorgvuldig afgestemd kleurgebruik. De opzet van rubrieken als Kort Nieuws en de Agenda blijft grotendeels ongewijzigd; wat goed is hoeft immers niet veranderd te worden.
Met uw goedkeuring zal met ingang van 2018 Fjoezzz verschijnen in een nieuw jasje. Met de nieuwe vormgeving gaat ook de naam van het tijdschrift veranderen. We laten Fjoezzz achter ons en gaan door met Glas. Met als ondertitel: Magazine over glaskunst. Om nog beter te laten zien waarvoor we staan.
Bent U nieuwsgierig en wilt U alvast een indruk hebben van de voorstellen, klik hier voor een uitvoering op half formaat

Van onze Penningmeester
De toekomst van de Vereniging:
Tijdens komende vergaderingen zullen er beslissingen genomen moeten worden om de toekomst van de Vereniging te waarborgen.
Voor aanvullende stukken ivm deze vergadering klikt U hier.

Hoe gaan we om met het Ledenobject?
In de voorjaars vergadering is gestemd of we doorgaan met het leden object en in welke vorm. Het bestuur heeft het amendement van de ledenvergadering overgenomen en komt nu met een uitwerking en voorstellen. Klik hier om deze te lezen.

Bernardine de Neeve-prijs 2018
De jury voor de Bernardine de Neeve-prijs 2018 selecteerde op 18 juli 2017 zeven kunstenaars uit een totaal van 23 inzendingen: Joost Bicker Caarten, Bea Crèvecoeur, Jan Doms, Hans Hovy, Rik van Rijswick, Janine Schimkat en Arnout Visser.
Deze zeven kunstenaars kregen de gelegenheid een selectie van hun werk te presenteren in het tentoonstellingsgebouw van het IKA in Mechelen (16 september t/m 28 oktober 2017). De jury bezocht de tentoonstelling op 6 oktober 2017 en nomineerde drie kunstenaars voor de prijs: Joost Bicker Caarten, Jan Doms en Arnout Visser. Nieuw en bestaand werk van deze drie wordt van midden april tot eind mei 2018 gepresenteerd in Museum Jan van der Togt in Amstelveen. Daar wordt de winnaar van de Bernardine de Neeve-prijs aangewezen.
Klik hier voor het beknopte jury rapport en afbeeldingen van werk dat de deelnemers hebben ingezonden.

Het nieuwe drinkglas 2017
De ontwerpwedstrijd Het nieuwe Drinkglas 2017 richtte zich op het hedendaagse drinkglas. Aan studenten van designopleidingen in Nederland en België is gevraagd een drinkglas te ontwerpen voor het drinken van uiteenlopende drankjes, van water tot sapjes, van bier tot wijn. Zes studenten van verschillende academies hebben in totaal 16 ontwerpen ingestuurd, waarbij de ontwerpvoorstellen soms lastig te lezen waren.

Klik hier om het beknopte jury rapport en meerdere foto's te zien.
 

Voor de meest recente web versie van deze Nieuwbrief klik hier