Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Opening Tentoonstelling Bernardine de Neeveprijs
 
Oproep aan onze leden
 
Ontwerpwedstijd
 
Actualiseren vormgeving Fjoezzz
 
Glas wat anders?
 
Glas en Keramiekbeurs
 
Voor in de agenda
 
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

Opening Tentoonstelling selectie inzendingen Bernardine de Neeveprijs 2018
Zaterdag 16 september om 14.00 bij IKA Mechelen.
 
In 2018 wordt voor de achtste maal de Bernardine de Neeveprijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld door de Vereniging van Vrienden van Modern Glas en is een eerbetoon aan de eerste hoofdconservator kunstnijverheid van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, mevrouw Bernardine de Neeve (1915-1996). De prijs is in 1990 in het leven geroepen ten behoeve van de artistieke ontwikkeling van glaskunstenaars uit Nederland en België en wordt in 2018 uitgereikt aan een kunstenaar die een vernieuwende en verrassende kijk heeft op glas en dit op artistieke grondslag promoot, waarbij glas als beeldend materiaal een essentieel onderdeel vormt in het gehele oeuvre. Belangrijke criteria voor de jury waren diversiteit in uitingswijzen en technieken en het stimuleren van kunstenaars die nieuwe wegen willen inslaan. De selectie gebeurde op basis van ingezonden beeldmateriaal (met een motivatie waarom voor het materiaal glas is gekozen) van 23 kunstenaars. Zij konden een doorsnede van hun werk insturen.
De inzendingen werden op 18 juli beoordeeld door een jury die bestond uit:
• Luc De Bruyne (docent glaskunst Academie Berchem en glaskunstenaar)
• Sandra De Clerck (docent glaskunst IKA Mechelen en glaskunstenaar)
• Heleen van Ketwich Verschuur (directeur Museum Jan van der Togt)
• Gerrit Willems (conservator Dordrechts Museum)
Secretaris: Piet Augustijn (hoofdredacteur Fjoezzz)
Voorzitter: Han de Kluijver (architect, glaskunstenaar en bestuurslid VVMG)
Secretaris en voorzitter hadden geen stemrecht.

De jury selecteerde zeven kunstenaars: Joost Bicker Caarten, Bea Crèvecoeur, Jan Doms, Hans Hovy, Rik van Rijswick, Janine Schimkat en Arnout Visser.
Deze stellen hun werk tentoon bij het IKA in Mechelen (BE). Tijdens deze tentoonstelling kiest dezelfde jury op 6 oktober maximaal drie genomineerden om nieuw werk te maken voor de definitieve keuze. Deze genomineerden krijgen ieder een bijdrage van € 2000,- voor het maken van nieuw werk. In het voorjaar van 2018 presenteren de genomineerden zich met dit nieuwe werk, aangevuld met oudere werken, in Museum Jan van der Togt in Amstelveen. Tijdens die tentoonstelling wijst de jury de winnaar van de Bernardine de Neeveprijs 2018 aan. De winnaar ontvangt een cheque van € 5000,-.
Nominaties en prijsuitreiking worden in Fjoezzz gepubliceerd.
 
 

Tentoonstelling Bernardine de Neeveprijs 2018. Instituut voor Kunst & Ambacht (IKA) Mechelen, Veemarkt 39, B-2800 Mechelen, tel +32(0)15201444. Open: zaterdag en zondag 13.00-18.00 uur. Van 16 september t/m 29 oktober 2017. Opening zaterdag 16 september, 14.00 uur door Han de Kluijver, voorzitter van de jury.
www.ikamechelen.be | www.modernglas.nl


Oproep aan onze leden……

Beste leden van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, wij als bestuur zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. De komende periode zullen er een aantal bestuursleden aftreden ivm aflopen bestuurstermijnen. Een aantal bestuursleden zijn niet herkiesbaar vanwege het feit dat zij al meerdere termijnen aaneengesloten zitting hebben gehad in het bestuur of omdat ze vanwege persoonlijke omstandigheden geen volgende termijn beschikbaar zijn.
De komende najaarsvergadering, zal onze voorzitter Harry Timmerman afscheid nemen.
Han de Kluijver zal onder andere nog de Bernardine de Neeveprijs begeleiden, nog een extra jaar bestuurslid blijven (tot eind 2018), maar daarna zal ook Han afscheid nemen van het bestuur.
Helaas heeft de secretaris van de vereniging aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn in het bestuur. Vanwege veranderde persoonlijke omstandigheden ziet ze geen mogelijkheden meer om een functie binnen het bestuur te kunnen vervullen. De termijn van de huidige secretaris loopt af november 2018.
Binnen afzienbare tijd zal ook de bestuursfunctie van Trudy Link vrijkomen.
Wij roepen leden op zich te melden om 1 van boven genoemde functies op zich te nemen.
De vereniging kan niet bestaan zonder onze leden. Verenigingen zijn wettelijk verplicht een voorzitter, penningmeester en secretaris in hun bestuur te hebben. Indien zich niemand meldt voor de functie van secretaris zit er voor het bestuur niet veel anders op dan te gaan zoeken naar een vorm om deze functie in te vullen buiten de vereniging. Zeer waarschijnlijk hangt daar dan een prijskaartje aan waar we als vereniging liever niet aan willen beginnen.

Beheerder ledenbestand!
Het bestuur van de vereniging heeft de afgelopen 2 jaar meerdere malen een oproep gedaan voor een beheerder van het ledenbestand van de vereniging. Helaas zijn we niet tot invulling gekomen van deze functie. Het bestuur is momenteel voorzichtig aan het onderzoeken of deze functie ingevuld kan gaan worden door een persoon/organisatie buiten de vereniging. Ook hier geldt weer dat daar een prijskaartje aan hangt waar we liever niet aan gaan. Van belang is wel dat het proces tot overdracht zich op 1 of andere manier gaat voortzetten.
Voor alle functies geldt:
Nadere informatie en aanmelding: Monique Swinkels
- info@modernglas.nl

Ontwerpwedstrijd
Het nieuwe Drinkglas 2017
Twintig jaar geleden, in 1997, werd in Glasstad Leerdam de manifestatie Het Drinkglas georganiseerd. Glasblazers en vormgevers uit de hele wereld troffen elkaar bij de heetglasovens van De Glasblazerij en lieten daar hun (vaak extravagante) ontwerpen uitvoeren. De manifestatie had een enorme impact op de acceptatie van het materiaal glas als medium voor de kunstenaar/vormgever.

Dit jaar komt er een vervolg met de ontwerpwedstrijd Het nieuwe Drinkglas 2017. Georganiseerd door de Internationale Glas- en Keramiekbeurs in samenwerking met het Nationaal Glasmuseum/De Glasblazerij en de Vereniging van Vrienden van Modern Glas.

De ontwerpwedstrijd Het nieuwe Drinkglas 2017 richt zich op het hedendaagse drinkglas. Aan studenten van designopleidingen in Nederland en België is gevraagd een drinkglas te ontwerpen voor het drinken van uiteenlopende drankjes, van water tot sapjes, van bier tot wijn.
Zes studenten van verschillende academies hebben in totaal 16 ontwerpen ingestuurd. De jury buigt zich op 14 september over de voorstellen en selecteert een aantal
uit te voeren ideeën. Uit deze geblazen versies wijst de jury een winnaar aan.
Het glas van de winnaar wordt uitgevoerd in een oplage van 175 stuks. Daarvoor wordt een mal gemaakt. De glazen worden als volgt verdeeld: 50 voor Nationaal Glasmuseum, 50 voor Glas- en Keramiekbeurs, 50 voor VVMG, 10 voor de winnaar, 5 voor de juryleden en 10 reservestukken. De winnaar ontvangt tevens een bedrag van € 1000,-
De ontwerpen, uitgevoerde glazen en het glas van de winnaar worden samengebracht in een kleine publicatie en worden te koop aangeboden op de Glas- en keramiekbeurs op 3,4 en 5 november. www. glaskunstbeurs.nl

Actualiseren vormgeving van het verenigingsblad Fjoezzz

Het bestuur is momenteel bezig om de vormgeving van het verenigingsblad Fjoezzz te actualiseren. De resultaten zullen op de najaars leden dag worden gepresenteerd.


Glas wat anders?! (ECI cultuurfabriek)
De voorbereidingen voor de grensoverschrijdende glastentoonstelling
Glas: Wat anders ?! lopen ten einde. Zaterdag 7 oktober vindt om 16.00 de officiële opening plaats in de ECI cultuurfabriek in Roermond. Deze opening wordt muzikaal opgeluisterd met muziek van Soplarte. Charlotte van Wouwe zal samen met een andere musicus hun eigen composities ten gehore brengen op door haar zelf geblazen glazen blaasinstrumenten. De VVMG is mede sponsor van dit evenement.

Het weekend van 14 en 15 oktober vinden gratis demonstraties van diverse glastechnieken plaats. Tussen 13.00 en 16.00 toont Gilbert Hockers zijn glasblaaskunsten, laat Rachel Aksoy zien hoe je kralen draait aan de brander en showt Tinne Vroone het werken in glas met haar graveermachine gemaakt van een oude trapnaaimachine. Er zijn lezingen voor volwassenen en kinderen verzorgd door Eef Wezenberg. Bezoekers kunnen een aantal van de exposerende kunstenaars ontmoeten. Bovendien kan men tegen een kleine vergoeding zelf aan de slag met glas mozaïeken.
 

In het weekend van 28 en 29 oktober lichten diverse kunstenaars een tipje van de sluier over hun technieken. In diverse workshops kun je eigen glaswerkstukken maken met hun technieken. Er worden workshops voor beginners en gevorderden gegeven door Tinne Vroonen, Petra Verhees, Lisa Di Campli, Rini Ronckers en Ruth Houkes. Op zondag zal Coen Mesterom de lezing 'kijk, glaskunst, hoe modern in beeld en techniek' geven. Deelname aan deze activiteiten is tegen betaling.

In de Fjoezzz 3 is aan 'Glas: wat anders?!' aandacht gegeven. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven via de site www.glaswatanders.nl


Glas—en Keramiekbeurs
 
Van 3 tot en met 5 november vindt de Glas- en Keramiekbeurs plaats in Het Dak te Leerdam (voorheen Glaskunstbeurs).
Onze vereniging zal ook dit keer aanwezig zijn op de langzamerhand bekende plek in de theaterzaal.
In de stand kunt u het Drinkglas 2017 kopen (zie elders in deze nieuwsbrief), ligt informatie van en over de vereniging, kunnen belangstellenden uit uw vrienden- en kennissenkring zich als lid aanmelden. Voor leden de kans om elkaar weer eens te ontmoeten.
Als u tijd en belangstelling hebt om op een van deze dagen de stand van de vereniging 2 uurtjes te bemensen, meldt u dan aan bij Walter van de Vorst wahevors@xs4all.nl

Meer informatie op www.glaskunstbeurs.nl

Voor in de agenda!

De najaars-ledendag zal dit jaar gehouden worden op 19 november.
Een aantal vergaderpunten voor die dag zullen zijn; financieel verslag en begroting, ledenobject vervolg, bestuurssamenstelling. Overige punten en locatie zullen te zijner tijd bekend gemaakt worden via een nieuwsbrief.  We hopen dat jullie met vele aanwezig zullen zijn.


Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.