Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Uitnodiging voorjaars leden dag 22 april
 
In memoriam
Harry Timmerman
 
Object Laura Heyworth terug van weggeweest
 
Agenda ledenvergadering
 
Bernardine de Neeve
prijs uitreiking
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de voorjaars leden vergadering op 22 april om 14.00 uur in MUSEUM JAN VAN DER TOGT, Dorpsstraat 50,
1182 JE Amstelveen. Waar ook om 16.00uur tijdens de opening van de tentoonstelling van de drie genomineerden voor de Bernardine de Neeveprijs de winnaar van de achtste editie bekend zal worden gemaakt.
 

In memoriam Harry Timmerman
  Ons bereikte het bericht dat op 8 maart 2018 onze voorzitter sinds 2011 - 2017 Harry Timmerman - is overleden. Ongeveer een jaar geleden bracht hij het bestuur op de hoogte van zijn ziekte, die aanvankelijk niet onmiddellijk fataal leek. Maar naar we nu weten was het de laatste keer dat Harry het bestuur van de VVMG zou voorzitten.
'Na een betekenisvol en evenwichtig leven' staat er als tekst op zijn rouwkaart. In zo weinig woorden zo precies omschreven! Zo is Harry ook voor onze vereniging geweest. Scherp analyserend en alle opties er bij betrekkend kwam hij tot rake conclusies.
Harry was een outsider waar het de glaswereld betreft. Cultuur en kunst hadden zijn interesse in zijn algemeenheid.
Naast liefhebber van beeldende kunst hield hij ook van muziek. Hij steunde voor de kwesties op het terrein van de vereniging op de mensen om hem heen. Hij luisterde naar de soms tegengestelde opvattingen en kwam tot een algemeen gedragen mening hoe zaken moesten worden aangepakt. Hij wist mensen te verbinden. Ook kon hij terugkomen op standpunten als argumenten hem konden overtuigen. Dat laatste maakte hem tot een aimabel mens in de omgang.
Onder grote belangstelling is hij op 14 maart in zijn woonplaats Zwolle begraven.
De vereniging zal hem node missen en wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om met dit verlies verder te leven.
Louis Visseren

Object Laura Heyworth terug van weggeweest.
Tijdens het vorige lustrum zijn onze ledenobjecten op verschillende locaties gepresenteerd. In die periode is het ledenobject 1999 van Laura Heyworth verdwenen. Het gaat om een fraai wandobject, een glazen buis met metaaldraad en meet 120 cm (zie pagina 32-33 van het boek ‘25 Jaarobjecten’, een uitgave van onze vereniging ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan).
Vorig jaar bleek uit onze eigen collectie in het Nationaal Glas Museum het object van Krista Israël te ontbreken.
Om de collectie van ledenobjecten op het oorspronkelijk peil te brengen, willen we heel graag de verdwenen ‘parels’ opnieuw verwerven. Dat is vorig jaar op een veiling met het object van Laura Heyworth gelukt. Op de veiling heeft uw vereniging voor een mooie prijs toe kunnen slaan. Het nu verworven object is destijds door haar gesigneerd en heeft nummer 37 van een oplage van 47.
Klik ook hier voor alle leden objecten.
 
Ledenobject 1999

Agenda voorjaars leden vergadering 22 april:

- Opening
- Verslag najaarsledenvergadering op 19 november 2017 (Klik hier voor het verslag)
- Jaarverslag secretariaat 2017 (Klik hier voor het verslag)
- Bestuursleden, nieuwe benoeming
- Uitnodiging om ontwerpen voor objecten voor de leden in te dienen,
toelichting Trudy Link
- Toelichting jaarrekeningen door Gerard van Dijk
- En wat verder ter tafel komt

- Lezing van Durk Valkema over de GAS, zie ook Glas pag 10-15
- 16.00 de opening en bekendmaking van de winnaar van de
Bernardine de Neeveprijs 2018 door door Han de Kluijver
 

Bestuursleden: Nieuwe Benoeming
Nieuwe Benoeming: Nikè Haverkamp

  Hallo, ik ben Nikè Haverkamp. Ik ben 28 jaar, woon in Leiden en ben restaurator van glas en keramiek. Tijdens mijn opleiding Archeologie aan de Universiteit Leiden kwam ik in aanraking met het beroep restaurator en ik was meteen verkocht. Inmiddels zijn we enkele jaren en een opleiding tot restaurator aan de Universiteit van Amsterdam verder en ben ik sinds 2017 mijn eigen bedrijf gestart: Restauratie Atelier Haverkamp, gevestigd in het centrum van Amsterdam. Nadat ik begin vorig jaar enkele maanden in Corning bij het Corning Museum of Glass mocht verblijven, ben ik nog meer dan daarvoor mijn hart verloren aan glas.
Ik zie er naar uit een bijdrage te mogen leveren aan de vereniging!
 
Ledenobjecten nieuwe stijl, 2018
Naar aanleiding van de uitnodiging een ontwerp voor een object voor onze leden in te sturen heeft het bestuur 12 reacties ontvangen.
Wij zijn verheugd over deze belangstelling.
Het was voor ons bestuur geen gemakkelijke taak hieruit 3 ontwerpen te kiezen, omdat het niveau van de inzendingen hoog was. De keuze is voor dit jaar gevallen op de ingediende ontwerpen van José van Donselaar , Marjan Smit en Sylvie Vandenhoucke. In Glas 3 zullen de ontwerpen te zien zijn en zal ook aandacht besteed worden aan de ontwerpers.
 
Toelichting Financiën:
Klik hier onderstaand voor:
de jaarrekening van de VVMG 2017,
Toelichting op de balans en resultatenrekening van de VVMG 2017,
Jaarverslag Stichting Modern Glas 2017,
Accoord Kascontrolle commissie
 
  Lezing van Durk Valkema

Lezing van Durk Valkema over de Glass Art Society die haar conferentie dit jaar houdt in Murano (I) van 16 t.m. 19 mei
zie ook Glas pag 10-15.

Bernardine de Neeve prijsuitreiking:
Van 24 april tot en met 3 juni 2018 is in Museum Jan van der Togt een tentoonstelling te zien van de drie genomineerde kunstenaars voor de Bernardine de Neeveprijs.
De drie kanshebbers zijn Joost Bicker Caarten, Jan Doms en Arnout Visser. Deze zijn genomineerd door een deskundige jury tijdens de presentatie van hun werk in de tentoonstellingsruimte van het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) in Mechelen (BE), oktober 2017.
Nieuw en bestaand werk van deze kunstenaars is in de tentoonstelling bij Museum Jan van der Togt opgenomen.
De jury zei over de genomineerden het volgende:
Joost Bicker Caarten
‘Verrassend door eenvoud en materiaalcombinaties. Tekens in de ruimte die de spanning tussen vorm en materiaal optimaal tot hun recht doen komen. Glas wordt gehanteerd als een materiaal voor beeldhouwers waardoor het een eigen logica krijgt.
Tekens in de ruimte, licht als een veertje en goed gepresenteerd.’
Jan Doms
‘Een fascinerende combinatie van glas en geluid. Met een arsenaal aan middelen worden ruimtevullende installaties gemaakt waaraan geen component mag ontbreken om deze spannend te maken. Hoewel de jury niet geheel overtuigd was van de beeldende kwaliteit van dit werk, was ze gecharmeerd van de ‘andere manier van omgaan’ met het materiaal glas. Een gegeven dat beantwoordde aan de oproep.’
Arnout Visser
‘Origineel, speels, authentiek. Vanuit een heel basale benadering komt Visser tot overtuigende functionele objecten. Niet dogmatisch maar intuïtief en meestal zonder vooropgezet plan. Hij duikt ergens in en creëert ter plekke zijn ontwerpen met lokale ambachtslieden. Het werk zorgt voor een zonnige glimlach.’
V.l.n.r. werk van: Arnout Visser, Joost Bicker Caarten, Jan Doms

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.