Inhoud Nieuwsbrief:
 
Inleiding
 
Ledendag 09-04-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding
 
Beste Glasvrienden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten.

De Voorjaars-ledendag!
 
Dit jaar wordt de voorjaars-ledendag gehouden op zondag 9 april bij de glasblazerij in Leerdam. De officiële stukken zijn vanaf 24 maart te downloaden van de website van onze vereniging.
 
Locatie vermelding ‘het dak’ in Fjoezzz 1-2017 is NIET juist.
 
Glasblazerij in Leerdam.
In 1997 werd in de voormalige houtloods Holland, in het centrum van Leerdam, het Glas Centrum opgericht, onder toezicht van de gemeente Leerdam. Vanaf januari 2008 ging deze werkplaats verder onder de naam Glasblazerij en ging samen met het Nationaal Glasmuseum.
Adresgegevens Glasblazerij: Zuidwal in het centrum van Leerdam, 4141 BE Leerdam
 
PROGRAMMA LEDENDAG 9 april 2017.
13:00 uur: Inloop, ontvangst.
Er worden aan leden 2 muntjes uitgedeeld voor koffie of thee.
13:15 uur: Start – Openingswoord door onze voorzitter.
Gert Bullée zal als hoofd werkvloer wat vertellen over de glasblazerij, de visie voor de toekomst voor zowel glasblazerij en museum. Indien tijd over even kijken op de werkvloer van de glasblazerij.
13:45 Presenteren jaarverslag secretariaat, jaarverslag penningmeester. Vragenrondje.
14:45 uur Tijd voor koffie/thee
15:00 uur: Korte uiteenzetting van acties komende jaar
15:15 uur: overige agenda punten
• Bestuursleden, verlenging periode Trudy
• Ledenadministratie
• Ledenobject.
15:45 uur: Presentatie van glaskunstenaar Jacky Geurts o.a. over haar samenwerking met glasblazer Emil Kováč
16:15 uur: Demo bekijken op de werkvloer van de glasblazerij, Emil Kováč is aanwezig die dag bij de glasblazerij
17:00 uur: Afsluiting van deze ledendag.
 
 
In verband met de locatie van deze ledendag, wordt u verzocht u op te geven bij deelname. Graag voor 4 april kenbaar maken aan info@modernglas.nl
en meldt daarbij of u met 1 of 2 personen aanwezig zult zijn.
Ter informatie:
Website Nationaal Glas Museum / de glasblazerij, klik hier
Website Jacky Geurts, klik hier
 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier en schrijf u uit.