Home Over ons Nieuws Agenda Fjoezzz Activiteiten Aanmelden Contact Links Nationaal Glasmuseum
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Beknopt juryrapport 'Het nieuwe Drinkglas'
 
De ontwerpwedstrijd Het nieuwe Drinkglas 2017 richtte zich op het hedendaagse drinkglas. Aan studenten van designopleidingen in Nederland en België is gevraagd een drinkglas te ontwerpen voor het drinken van uiteenlopende drankjes, van water tot sapjes, van bier tot wijn. Zes studenten van verschillende academies hebben in totaal 16 ontwerpen ingestuurd, waarbij de ontwerpvoorstellen soms lastig te lezen waren. De jury boog zich op 14 september 2017 over de voorstellen en selecteerde een aantal uit te voeren ideeën. De voorstellen van Adam Bialek (1995), Marco Federico Cagnoni (1989), Ruben Hoogvliet (1995) en Sjors Driessen (1996) werden goed gevonden om uitgevoerd te worden. Zij kwamen op 19 september naar De Glasblazerij om hun ontwerpen door te spreken met meesterglasblazer Gert Bullée. De ontwerpen werden op 3 en 4 oktober geblazen door Gert Bullée en David Beliën.
 
Uit deze geblazen versies wees de jury op 11 oktober een winnaar aan. Het glas van de winnaar wordt uitgevoerd in een oplage van 175 stuks, die te koop zijn tijdens de Glas- en Keramiekbeurs bij de stands van de VVMG en Het Dak.
 
Sjors Driessen
Het ontwerp van Sjors werd unaniem geprezen als een goed en strak ontwerp, aantrekkelijk om als object neer te zetten en aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen (drinken van shotjes, maar ook bewapening). De combinatie geblazen glas met vleugels van vlakglas (geblazen vleugels worden te dik en leveren geen goed object op) zorgt voor een rank drinkglas. Ook de presentatie van het ontwerp was duidelijk en goed verzorgd. Sjors wordt daarom uitgenodigd om zijn ontwerp te laten uitvoeren. En is daarmee de winnaar van de wedstrijd.

Sjors Driessen presenteerde zich met werk op de recente Glas en Keramiek beurs in Leerdam

Marco Federico Cagnoni

Het ontwerp van Marco werd positief beoordeeld. Maar er moet nog teveel onderzocht worden om tot een goed resultaat te komen. De experimenten met matjes van koper en glasfiber geven nog geen bevredigende resultaten te zien. De jury vindt het een aantrekkelijk glas, maar nog niet voldoende uitgekristalliseerd om in oplage te worden uitgevoerd. Hij krijgt nog een keer de kans om in De Glasblazerij te werken.

Adam Bialek
Een interessant ontwerp als object, maar als drinkglas niet bruikbaar. Het glas is te dik en te zwaar, de drank valt er snel uit en de druppel in het ontwerp loopt dicht of wordt te smal. Adam krijgt wel de kans om zijn ontwerp nog een keer verder uit te werken in De Glasblazerij.

Ruben Hoogvliet
De achtergrond bij het ontwerp van Ruben Hoogvliet – aansluiting bij het meubilair van een restaurant in Londen – behaagde de jury. Maar het resultaat viel tegen: niet goed uitgevoerde bolvoetjes, kleuren die niet passen bij de drankjes en een glas dat nog te weinig een eigen gezicht heeft. Ook hij krijgt de kans nog een keer in De Glasblazerij te werken.

De jury,
Han de Kluijver (voorzitter jury en wnd. voorzitter VVMG)
Harm Wolthuis (organisatie Glas- en Keramiekbeurs Leerdam)
Gert Bullée (meesterglasblazer)
Hélène Besançon (conservator Nationaal Glasmuseum)
Piet Augustijn (secretaris)