Home Over ons Nieuws Agenda Glas Activiteiten Aanmelden Contact Links Nationaal Glasmuseum
       
Objecten voor leden 2018   Objecten voor leden 2018  
 
Object José van Donselaar
 
Object Marjan Smit
 
Object
Sylvie Vandenhoucke
 
Archief ledenobjecten
t.m. 2016
 
 

De Vereniging van Vrienden van Modern Glas (VVMG) nodigde eind vorig jaar  ontwerpers/kunstenaars uit een ontwerp in te dienen voor een object voor de leden van de Vereniging. De uitnodiging werd gestuurd aan de leden-kunstenaars/ontwerpers.
De objecten voor de leden zijn te zien op de Glas- en Keramiekbeurs in Leerdam en tijdens de ledenvergadering in het najaar.
Glas- en Keramiekbeurs, Cultureel Centrum Het Dak, Tiendweg 9a, NL-4142 EG Leerdam, t +31 (0)345-61 36 26, op 2, 3 en 4 november 2018. Open: vrij 14.00-20.00 uur, za + zo 10.00-17.00 uur. www.glaskunstbeurs.nl
Leden kunnen een of meerdere exemplaren tot 1 december 2018 bestellen, uitsluitend via internet.
De ontwerpers/kunstenaars zorgen zelf voor levering aan de bestellers, uiterlijk mei 2019.
In februari heeft het bestuur drie kunstenaars geselecteerd uit twaalf inzendingen. Deze drie werd gevraagd hun papieren ontwerp uit te voeren in een glazen prototype.
Bij de beoordeling van het ontwerp is gekeken naar de verhouding prijs/kwaliteit, de verscheidenheid van de ontwerpen en de reproduceerbaarheid.
De drie geselecteerde kunstenaars zijn José van Donselaar, Marjan Smit en Sylvie Vandenhoucke.
Klik op een naam of op het plaatje voor een uitgebreidere beschrijving.

 
Hoe de objecten door de leden te bestellen?
 
U kunt een of meer objecten bestellen. Dat kunt u doen door hieronder te klikken op “Bestelformulier”. Nadat u het formulier hebt ingevuld, wordt het nog eenmaal ter controle getoond met vermelding van het te betalen bedrag, waarna u het definitief verzend. Uit privacy overwegingen hebben we er voor gekozen om geen machtiging voor incasso te vragen, maar het betalen aan u zelf over te laten.
Uw bestelling is definitief nadat de penningmeester het vereiste bedrag heeft ontvangen op de bankrekening NL51 INGB 0000 4905 04 t.n.v. Vereniging Vrienden van Modern Glas onder vermelding van “Naam van de kunstenaar, uw postcode en huisnummer”.
Wilt u meerdere objecten bestellen? Dan dient u voor elk object een nieuw formulier te gebruiken.
 
Klik hier voor Bestelformulier
 
De objecten worden uiterlijk in mei 2019 geleverd door de ontwerpers. Zij zullen de objecten nummeren. De oplage is afhankelijk van het aantal bestellingen. Er worden geen certificaten van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas bijgevoegd.
 
   
Object José van Donselaar   Object Marjan Smit   Object Sylvie Vandenhoucke