Logo Vereniging van Vrienden van Modern Glas
                   
Home Over ons Nieuws Agenda Fjoezzz Activiteiten Aanmelden Contact Links Nationaal Glasmuseum
       
  Activiteiten introductie
   
  Bernardine de Neeveprijs
   
  Lustrumvieringen
   
  Winkel
   
  Vraag en aanbod
   
  Ledenobject nieuwe opzet 2018
   
    Ledenobjecten archief
   
  Atelierbezoek
   
  Incidentele activiteiten
   
   
   
   
   
 
De Vereniging van Vrienden van Modern Glas nodigt ontwerpers/kunstenaars uit een ontwerp in te dienen voor een object voor de leden van de Vereniging.
 
Als vervolg op het uitbrengen van het jaarlijkse ledenobject komt het bestuur van de Vereniging met het volgende voorstel:
 
Uitgangspunten
De leden van de VVMG in de gelegenheid stellen een redelijk betaalbaar object dan wel objecten te verkrijgen en daarbij een ruimere keuze aan te bieden dan voorheen.
Ontwerpers/kunstenaars gelegenheid bieden interesse kenbaar te maken voor het maken van een object voor de leden
 
Opzet
Ontwerpers/kunstenaars worden uitgenodigd een ontwerp voor een object in te sturen.
De prijs van het object is voor 2018 vastgesteld op maximaal 500 euro, inclusief btw en verpakkings- en verspreidings- of verzendkosten .
 
Het VVMG bestuur kiest uit de inzendingen drie ontwerpen.
Hierbij wordt meegewogen:
• verhouding prijs/kwaliteit
• verscheidenheid van de ontwerpen
• reproduceerbaarheid

De ontwerpers/kunstenaars van de uitgekozen objecten ontvangen een voorschot ter hoogte van het bedrag dat door hen is aangegeven als prijs voor de realisatie van één exemplaar.
Zij zorgen voor de uitvoering van hun ontwerp. Aan de drie objecten en ontwerpers/kunstenaars wordt aandacht besteed in het magazine GLAS (voorheen Fjoezzz)
De VVMG zal ervoor zorgdragen dat de objecten te zien zijn, bij voorkeur op de Glas- en Keramiekbeurs in Leerdam (november 2018) of op andere wijze.
Leden kunnen een of meerdere exemplaren bestellen, uitsluitend via internet.
De VVMG zorgt voor het innen van de bedragen en maakt deze bedragen over aan de ontwerpers/kunstenaars als de objecten gereed zijn. Hierbij wordt het voorschot verrekend. Wanneer geen enkel object is besteld, wordt het voorschot omgezet in een bijdrage.
Ontwerpers/kunstenaars zorgen voor verspreiding naar de bestellers.
De VVMG schaft geen van de objecten aan, zij faciliteert alleen het proces.
 
 
Schets tijdspad
Ontwerpen indienen: uiterlijk 15 februari 2018.
Eind februari: selectie van drie objecten door bestuur VVMG.
Half mei: de drie objecten zijn gereed.
Aandacht voor de objecten en ontwerpers in Glas 3-2018 (september).
Presentatie op Glas- en Keramiekbeurs of op andere wijze (november).
Bestellen object(en) tot 1 december 2018.
Productie van bestelde objecten gereed april 2019 of eerder.

Belangstelling
Je maakt een tekening of schets (max. A4) en stuurt deze digitaal naar mardie10@xs4all.nl Bij grote bestanden via We Transfer.
Je vermeldt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (eventueel website) in aparte bijlage als word-bestand en geeft een korte motivatie (max. 75 woorden).
Het ontwerp dient uiterlijk 15 februari 2018 binnen te zijn op het aangegeven e-mailadres. Je krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.
Begin maart 2018 krijg je bericht of jouw ontwerp al dan niet is uitgekozen.
Wanneer je ontwerp is gekozen, krijg je een voorschot en wordt verwacht dat je zorgt dat het 15 mei 2018 uitgevoerd is en ter beschikking komt van de VVMG.
Na de ledenvergadering van de vereniging in november 2018 ontvang je het object retour.
Na 1 december 2018 krijg je te horen hoeveel objecten van het ontwerp zijn besteld.
Je zorgt voor realisatie van de bestelde objecten voor 15 mei 2019.
Je verzorgt de verpakking van de objecten en de verspreiding naar de bestellers.

Je ontvangt betaling van de objecten door de penningmeester van de VVMG.